De organisatie

Over eten, voedsel en de productie van voedingsmiddelen.

The Good Taste Guardian (TGTG) werd opgericht in 1999 door F.M. de Jong.

Frans de Jong was medeoprichter en eigenaar van de Biochem Laboratoriumgroep. In twintig jaar tijd werd een laboratoriumorganisatie opgezet met 150 werknemers en meer dan 20 miljoen euro omzet. De Biochem-laboratoria hielden zich bezig met onderzoek op het gebied van voedingsmiddelen, milieu, afvalwater en farmacie. In al die jaren heeft Frans de Jong als directeur van Biochem Food leiding gegeven aan het onderzoek van voedingsmiddelen in de breedste zin van het woord. Van eenvoudige hygiënecontroles tot geavanceerd onderzoek naar residuen (pesticiden, PCB’s, zware metalen e.d.). November 1998 werden de laboratoria onderdeel van de Europese Alcontrol-organisatie, die vanuit Engeland bezig was een Europees netwerk van onderzoekslaboratoria op te zetten en de Biochem-laboratoria pasten uitstekend in die opzet.

Het werd tijd na 22 jaar om de accenten te verleggen. Met The Good Taste Guardian (TGTG) wordt hiermee een eerste stap gezet, waarbij bespiegelingen, zoals hieronder beschreven een belangrijke leidraad vormen bij het zakelijk handelen.

Er zijn theorieën die zeggen dat onze genetische oerstructuur miljoenen jaren geleden is vastgelegd mede onder invloed van het destijds dagelijkse dieet. Een dieet dat door onze voorouders moeizaam werd verzameld uit wat de natuur voortbracht aan vruchten, eetbare planten, door de jacht of de visserij. Dit oerinstinct is nog steeds terug te vinden in het dierenrijk. De beer vist nog steeds kieskeurig op de springende zalm, de luipaard jaagt zorgvuldig op zijn levende prooi, terwijl bijen afvliegen op de fleurigste bloemen die de mooiste opbrengst beloven. Dat natuurlijke instinct is de mens gedurende zijn evolutie voor een belangrijk deel kwijtgeraakt. Tegenwoordig ligt er tussen onze voeding en datgene wat ons lichaam nodig heeft een enorme kloof. Het evolutieproces van onze genen heeft geen gelijke tred kunnen houden met onze veranderende voedingsgewoonten. Deze zijn, zeker de afgelopen honderd jaar als gevolg van de industriële revolutie en de opkomst van voeding als wetenschap, ingrijpend veranderd. Waren we eerst zelf verantwoordelijk voor ons voedsel (we visten zelf de vis voor het avondeten, plukten zelf de vruchten en doden zelf het everzwijn), tegenwoordig zijn we in onze complexe samenleving voor onze voedselvoorziening steeds meer op anderen aangewezen.

We komen steeds verder van onze eerste levensbehoefte af te staan. De verstedelijkte mens kent alleen nog de voorgesneden andijvie en weet niet meer hoe een krop andijvie er uitziet. Nog even en zelfs de visboer kan zijn eigen vis niet meer schoonmaken en fileren, omdat hij alles kant-en-klaar van de groothandel krijgt aangeleverd. Productkennis, vroeger van generatie op generatie overgegeven, verdwijnt.

Bij de activiteiten die door TGTG worden uitgevoerd is “goede smaak” de rode draad. Goede smaak met betrekking tot onze voeding. Eten we nog wel zoals we het zouden moeten doen? Goede smaak met betrekking tot het voedingsmiddelenpakket. Waar moeten we op letten bij de aanschaf van onze voedingsmiddelen? Goede smaak met betrekking tot de productie van voedingsmiddelen. Wat is de (on)heil van genetische modificatie, zitten we te wachten op alle productinnovaties van de voedingsmiddelenindustrie (de ontbijtdrank i.p.v. de bruine boterham met kaas)?

TGTG stelt zich ten doel door objectieve informatie de consument en producent voor te lichten op het terrein van voeding, voedingsmiddelen en de productie van voedingsmiddelen, waarbij de “goede smaak” zowel letterlijk als figuurlijk de basis vormt voor ons handelen. TGTG wil de consument de wegwijzen naar een verantwoord voedingspatroon en de producent naar een verantwoorde productie.

TGTG wil een betrouwbare schakel zijn voor alle onderdelen in de voedselketen door voorlichting en advisering.